श्री राम प्रसाद आचार्य

श्री राम प्रसाद आचार्य


महानिर्देशक
विस्तृत विवरण
श्री शिवलाल तिवारी

श्री शिवलाल तिवारी


उप महानिर्देशक/प्रवक्ता
विस्तृत विवरण

   परिचय

विभाग स्थापना हुनुपूर्व राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्येश्यले वि.सं. २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । पछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न एक विशिष्टीकृत निकायको रुपमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना वि.सं. २०५० सालमा भएको हो । प्रारम्भमा कर राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विभागले आ.ब. २०६५/६६ देखि गैर कर राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार समेत प्राप्त गरेको छ । साथै, नेपाल सरकारले विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नको लागि विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको यसै विभाग वा अन्तर्गतका अधिकृतहरुलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु २०२० बमोजिम राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्वन्धी कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार यस विभागलाई तोकिएको छ ।

हाल यस विभाग नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) मिति २०७४ फागुन १३ गतेको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत क्रियाशील रहदै आएको छ । विभाग हाल हरिहरभवन, ललितपुरमा रहेको छ । यस अन्तर्गत चारवटा कार्यालयहरु (इटहरी, पथलैया, वुटवल र कोहलपुर) रहेका छन ।

थप पढ्नुहोस

प्रेस विज्ञप्ती २०७८-०३-01

प्रकाशित मिति: 2021-06-15


प्रेस विज्ञप्ती २०७८-०२-२४

प्रकाशित मिति: 2021-06-13


Press Release 2078-01-12

प्रकाशित मिति: 2021-05-09


प्रेस विज्ञप्ती २०७८-०१-१०

प्रकाशित मिति: 2021-04-23


थप हेर्नुहोस्
लिलामीको सूचना -बुटवल

प्रकाशित मिति: 2021-06-08


लिलामीको सूचना -कोहलपुर

प्रकाशित मिति: 2021-04-26


लिलामीको सूचना -बुटवल

प्रकाशित मिति: 2021-04-02


लिलामीको सूचना -कोहलपुर

प्रकाशित मिति: 2021-03-18


थप हेर्नुहोस्

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
रा. अ. वि. बार्षिक कार्य योजना २०७२/७३
रा. अ. वि. मातहतका क्ष्त्रीय कार्यालयहरुको बार्षिक कार्य योजना २०७२/७३
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
बार्षिक प्रतिबेदन २०७०/७१
बार्षिक प्रतिवेदन २०६९/७०
बार्षिक प्रतिवेदन २०६८/६९
बार्षिक प्रतिवेदन २०६६/६७
बार्षिक प्रतिवेदन २०६५/६६
बार्षिक प्रतिवेदन २०६४/६५
बार्षिक प्रतिवेदन २०६३/६४
बार्षिक प्रतिवेदन २०६२/६३
बार्षिक प्रतिवेदन २०६१/६२
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
विदेशी-विनिमय-नियमित-गर्ने-ऐन-२०१९
सुराकी खर्च मापदण्ड कार्यविधि—२०७३
राजस्व अनुसन्धान विभागको नागरिक वडापत्र
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली,
सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि – २०६८
रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता
ब्यापारिक वस्तुको आ.ओसार पसार नियमन निर्देशिका,०६५
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२०
थप हेर्नुहोस्

   ऐन, नियम, निर्देशिका

शीर्षक डाउनलोड
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (संशोधन सहित) ऐन, २०५२
विदेशी-विनिमय-नियमित-गर्ने-ऐन-२०१९
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली,
रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२०
रा. अ. वि. र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०६८ (Code of Conduct 2012 for DRI and Reginonal Offices)
राजस्व चुहावट ( अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने नियमहरु, २०२०)
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
सुराकी खर्च मापदण्ड कार्यविधि—२०७३
सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि – २०६८
ब्यापारिक वस्तुको आ.ओसार पसार नियमन निर्देशिका,०६५
व्यापारिक वस्तुको आन्तरिक ओसारपसार सम्बन्धी नियमन निर्देशिका, २०६५
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि, २०६८
थप हेर्नुहोस्

   फोटो ग्यालरी थप हेर्नुहोस