क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारे । DRI सूचना हेर्नुहोस्
२. Request for Expression of Interest DRI २०२२-०७-१३ सूचना हेर्नुहोस्
३. बोलपत्रको सूचना DRI २०२१-०९-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४. मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारे । DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
५. आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा समाबेश राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धि बिषय dri २०२१-०६-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६. VCTS Support Service का लागि आसयपत्र माग गरिएको dri २०२१-०५-०५ सूचना हेर्नुहोस्
७. मालबस्तुको हकदाबी गर्ने १५ दिने सुचना dri २०२१-०५-०४ सूचना हेर्नुहोस्
८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-२८ सूचना हेर्नुहोस्
९. स्वत प्रकाशन DRI २०२१-०४-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१०. National Risk assessment Report on MLTF, 2020 DRI २०२१-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
११. राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धमा । DRI २०२१-०३-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१२. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (संशोधन सहित) ऐन, २०५२ DRI २०२०-१०-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१३. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri २०२०-०८-१० सूचना हेर्नुहोस्
१४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलाम स्थगित गरिएको- कोहलपुर DRI २०२०-०८-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१६. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०७-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१७. कार्यालयको सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना DRI २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१८. VCTS Support Service का लागि आसयपत्र माग गरिएको dri २०२०-०७-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१९. आसयत्रको सूचना(vcts Support) dri सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलाम सम्वन्धीको जरुरी सूचना Pawan २०२०-०३-३१ सूचना हेर्नुहोस्
२१. यस विभागमा उपस्थित हुन आउने बारे ७ दिनको सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७६-११-२२) DRI २०२०-०३-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२२. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ DRI २०२०-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२३. VCTS- शुभारम्भ कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूबाट प्राप्त शुभकामना सन्देश Admin २०१९-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
२४. Vehicle & Consignment Tracking System को प्रयोगकर्ता पुस्तिका Admin २०१९-०७-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२५. VCTS कार्यान्वयनको सम्वन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना Admin २०१९-०७-०८ सूचना हेर्नुहोस्
२६. Vehicle and Consignment Tracking System User Manual Admin २०१९-०६-१९ सूचना हेर्नुहोस्