क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. राजस्व अनुसन्धान विभागको VCTS प्रयोग गर्ने बारे सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०२४-०३-२२ सूचना हेर्नुहोस्
२. ७९ करोड सजाय मागदावि गरि अभियोग दायर गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग २०२४-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३. मालबस्तुको हकदावी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.१०.१७ सूचना हेर्नुहोस्
४. मालबस्तु हकदावी पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०५.२७ सूचना हेर्नुहोस्
५. मालबस्तु हकदावी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०२३-०४-१८ सूचना हेर्नुहोस्
६. राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोध राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
७. सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०।०१।२० सूचना हेर्नुहोस्
८. धरौटी फिर्ता लिन आउने सम्वन्धमा । DRI २०२३-०२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
९. मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारे । DRI सूचना हेर्नुहोस्
१०. Request for Expression of Interest DRI २०२२-०७-१३ सूचना हेर्नुहोस्
११. बोलपत्रको सूचना DRI २०२१-०९-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१२. मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारे । DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१३. आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा समाबेश राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धि बिषय dri २०२१-०६-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१४. VCTS Support Service का लागि आसयपत्र माग गरिएको dri २०२१-०५-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१५. मालबस्तुको हकदाबी गर्ने १५ दिने सुचना dri २०२१-०५-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१७. स्वत प्रकाशन DRI २०२१-०४-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१८. National Risk assessment Report on MLTF, 2020 DRI २०२१-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१९. राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धमा । DRI २०२१-०३-०७ सूचना हेर्नुहोस्
२०. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (संशोधन सहित) ऐन, २०५२ DRI २०२०-१०-१३ सूचना हेर्नुहोस्
२१. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri २०२०-०८-१० सूचना हेर्नुहोस्
२२. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२३. लिलाम स्थगित गरिएको- कोहलपुर DRI २०२०-०८-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०७-३१ सूचना हेर्नुहोस्
२५. कार्यालयको सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना DRI २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२६. VCTS Support Service का लागि आसयपत्र माग गरिएको dri २०२०-०७-०३ सूचना हेर्नुहोस्
२७. आसयत्रको सूचना(vcts Support) dri सूचना हेर्नुहोस्
२८. लिलाम सम्वन्धीको जरुरी सूचना Pawan २०२०-०३-३१ सूचना हेर्नुहोस्
२९. यस विभागमा उपस्थित हुन आउने बारे ७ दिनको सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७६-११-२२) DRI २०२०-०३-०५ सूचना हेर्नुहोस्
३०. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ DRI २०२०-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३१. VCTS- शुभारम्भ कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूबाट प्राप्त शुभकामना सन्देश Admin २०१९-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३२. Vehicle & Consignment Tracking System को प्रयोगकर्ता पुस्तिका Admin २०१९-०७-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३३. VCTS कार्यान्वयनको सम्वन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना Admin २०१९-०७-०८ सूचना हेर्नुहोस्
३४. Vehicle and Consignment Tracking System User Manual Admin २०१९-०६-१९ सूचना हेर्नुहोस्