क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ श्रावण - २०७६ बैशाख सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
2. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख - असार , २०७४ सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
3. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माघ-चैत्र, २०७३ सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
4. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्तिक-पुस,२०७३ सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
5. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-असोज_२०७३ सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
6. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख-असार,२०७३ सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
7. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माध-चैत्र २०७२ सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
8. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-पुस २०७२ सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
9. राजस्व अनुसन्धान विभागसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड
10. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सूचनाको हक २०२०-०१-०१ डाउनलोड