Full Name Working Time Phone No Email
Lokman Singh Karki 2050/05/25 to 2051/06/16 0
Tirtharaj Sharma Gyawali 2051/11/03 to 2052/06/10 0
Mr. Nutanraj Shrestha Sept 27, 1995 To Jun 25, 1996 0
Mr. Tikadutta Niraula Jun 24, 1996 To Jun 16, 1997 0
Mr. Tirtharaj Sharma Gyawali Jun 17, 1997 To Sep 10, 2001 0
Mr. Dip Basanyat Sep 13, 2001 To Aug 10, 2004 0
Mr. Madhab Prasad Dhakal Aug 12, 2004 To Nov 27, 2005 0
Mr. Keshab Prasad Bhattarai Apr 10, 2006 To Aug 5, 2007 0
Mr. Aatmaram Pandey Aug 13, 2007 To Sep 29, 2008 0
Mr. Tankmani Sharma Oct 1, 2008 To Oct 17, 2009 0
Mr. Mahesh Prasad Dahal Oct 18, 2009 To Mar 27, 2011 0
Shanta Bahadur Shrestha Mar 27, 2011 To Apr 22, 2012 0
Mr. Janma Jay Regmi Apr 25, 2012 To Apr 10, 2013 0
Mr. Khum Raj Punjali Apr 11, 2013 To Aug 14, 2014 0
Mr. Bal Krishna Ghimire Sep 16, 2014 To Sep 16, 2015 0
Mr. Ramsharan Chimoriya Sep 16, 2015 To Jan 28, 2016 0
Mr. Nirmalhari Adhikari Jan 22, 2016 To Feb 19, 2017 0
Ram Krishna Subedi Feb 23, 2017 To Aug 9, 2017 0
Bhupal Baral Aug 17, 2017 To April 11, 2018 0
Dirgha Raj Mainali May 18, 2018 To March 2, 2021 0