S.N. Title Group Published Date
1. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ श्रावण - २०७६ बैशाख Right to Information related 2020-01-01   Download
2. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख - असार , २०७४ Right to Information related 2020-01-01   Download
3. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माघ-चैत्र, २०७३ Right to Information related 2020-01-01   Download
4. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्तिक-पुस,२०७३ Right to Information related 2020-01-01   Download
5. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-असोज_२०७३ Right to Information related 2020-01-01   Download
6. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख-असार,२०७३ Right to Information related 2020-01-01   Download
7. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माध-चैत्र २०७२ Right to Information related 2020-01-01   Download
8. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-पुस २०७२ Right to Information related 2020-01-01   Download
9. राजस्व अनुसन्धान विभागसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण Right to Information related 2020-01-01   Download
10. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण Right to Information related 2020-01-01   Download