S.N. Title Submitted By Published Date
1. VCTS राजस्व अनुसन्धान विभाग 2024-03-22 View Notice
2. case राजस्व अनुसन्धान विभाग 2024-03-18 View Notice
3. Notice राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.१०.१७ View Notice
4. Notice राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०५.२७ View Notice
5. Notice राजस्व अनुसन्धान विभाग 2023-04-18 View Notice
6. Notice राजस्व अनुसन्धान विभाग View Notice
7. Service in Public Holidays राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०।०१।२० View Notice
8. धरौटी फिर्ता लिन आउने सम्वन्धमा । DRI 2023-02-03 View Notice
9. मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारे । DRI View Notice
10. Request for Expression of Interest DRI 2022-07-13 View Notice
11. बोलपत्रको सूचना DRI 2021-09-26 View Notice
12. मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारे । DRI 2021-07-18 View Notice
13. Provision related to Revenue Leakage Prevention included in budget of fiscal year 2078/079 dri 2021-06-01 View Notice
14. VCTS EOI Notice dri 2021-05-05 View Notice
15. 15 days notice to claim the goods dri 2021-05-04 View Notice
16. Auction Notice -Butwal DRI 2021-04-28 View Notice
17. Proactive Disclours DRI 2021-04-09 View Notice
18. National Risk assessment Report on MLTF, 2020 DRI 2021-03-21 View Notice
19. राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धमा । DRI 2021-03-07 View Notice
20. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (संशोधन सहित) ऐन, २०५२ DRI 2020-10-13 View Notice
21. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri 2020-08-10 View Notice
22. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri 2020-08-05 View Notice
23. लिलाम स्थगित गरिएको- कोहलपुर DRI 2020-08-05 View Notice
24. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri 2020-07-31 View Notice
25. कार्यालयको सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना DRI 2020-07-27 View Notice
26. Request for Expression of Interest for VCTS Support Service dri 2020-07-03 View Notice
27. EOI notice for VCTS support dri View Notice
28. लिलाम सम्वन्धीको जरुरी सूचना Pawan 2020-03-31 View Notice
29. यस विभागमा उपस्थित हुन आउने बारे ७ दिनको सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७६-११-२२) DRI 2020-03-05 View Notice
30. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ DRI 2020-02-17 View Notice
31. VCTS- शुभारम्भ कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूबाट प्राप्त शुभकामना सन्देश Admin 2019-07-18 View Notice
32. Vehicle & Consignment Tracking System को प्रयोगकर्ता पुस्तिका Admin 2019-07-09 View Notice
33. VCTS कार्यान्वयनको सम्वन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना Admin 2019-07-08 View Notice
34. Vehicle and Consignment Tracking System User Manual Admin 2019-06-19 View Notice