S.N. Title Group Published Date
1. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (संशोधन सहित) ऐन, २०५२ Acts 2020-10-13   Download
2. विदेशी-विनिमय-नियमित-गर्ने-ऐन-२०१९ Acts 2020-06-22   Download
3. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ Acts 2020-03-10   Download
4. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ Acts 2020-02-17   Download
5. सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना Acts 2020-01-01   Download