नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

" निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

समाचार तथा सूचना

लिलाम बिक्रीको शीलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना, पथलैया

प्रकाशित मिति: 2017-07-27

पुरा पढ्नुहोस्

लिलाम बिक्रीको शीलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना, पथलैया, बारा

प्रकाशित मिति: 2017-06-20

पुरा पढ्नुहोस्

राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना दिन सार्वजनिक गरिएका आधिकारिक सम्पर्क नम्बरहरु

प्रकाशित मिति: 2017-06-06

पुरा पढ्नुहोस्

लिलाम बिक्रीको शीलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना, पथलैया

प्रकाशित मिति: 2017-06-01

पुरा पढ्नुहोस्

लोडर, सवारी/ढुवानी साधनको लिलाम बिक्री सम्बन्धी शीलबन्दी बोलपत्र आव्हानको २१ दिने सार्वजनिक सूचना, पथलैया

प्रकाशित मिति: 2017-06-01

पुरा पढ्नुहोस्

लिलाम बिक्रीको शीलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना, पथलैया, बारा

प्रकाशित मिति: 2017-05-11

पुरा पढ्नुहोस्

लिलाम बिक्रीको शीलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना, पथलैया, बारा

प्रकाशित मिति: 2017-04-24

पुरा पढ्नुहोस्

सवारी साधन सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम विक्री सम्बन्धि सूचना, ईटहरी, सुनसरी

प्रकाशित मिति: 2017-04-16

पुरा पढ्नुहोस्

लिलाम बिक्रीको शीलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना, पथलैया, बारा

प्रकाशित मिति: 2017-04-03

पुरा पढ्नुहोस्

सवारीसाधनहरुको हकदावी सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने सूचना, ईटहरी, सुनसरी

प्रकाशित मिति: 2017-03-28

पुरा पढ्नुहोस्