राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

" निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

शाखा अधिकृत तथा ना. सु. हरुको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना