नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

"जनतालाई सम्मान र सेवा: सुशासनलाई टेवा"

राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना दिन सार्वजनिक गरिएका आधिकारिक सम्पर्क नम्बरहरु

रा.अ.वि.

      सूचना !                             सूचना !!                               सूचना !!!

राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना दिन सार्वजनिक गरिएका आधिकारिक सम्पर्क नम्बरहरु

सि.न.   विभाग / कार्यालय      मोवाईल नम्बर         
१.  राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन, ललितपुर   ९८५११३८७१७
२.  राजस्व अनुसन्धान पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, ईटहरी  
३.  राजस्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पथलैया   ९८५५०२९००५
४.  राजस्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवल   ९८५७०३४५१४
५.  राजस्व अनुसन्धान म.तथा सु.प. क्षेत्रीय कार्यालय, कोहलपुर   ९८५८०२१००४