नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

" निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोध

रा.वि.अ.

राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोध

तपाईको घर, छिमेक, टोल र समुदायमा कसैले कालो-धन्दा, अवैध समानको ओसारपसार, कर छली जस्ता क्रियाकलापबाट अकुत सम्पति कमाई आर्थिक अपराध तथा सामाजिक विकृति सृजना गरेको वा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क, गैरकर छली गरी राजस्व चुहावट गरेको व्यक्ति वा संस्थाको जानकारी हामीलाई दिनुहोस् । तपाईको नाम र ठेगाना गोप्य रहनेछ । तपाईले दिएको अमूल्य सूचनाले राष्ट्रको ढुकुटी बढाउनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ । तपाईले दिएको सूचना वापत कानून बमोजिम तपाईलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

टेलिफोन नं. : ‌०१-५५२७९६५,  ०१-५५४६८८५, ०१-५५२७८८५
टोल फ्रि नम्बर : १६६० ०१ ५५००० (पैसा नलाग्ने सम्पर्क नं.)

ईमेल : info@dri.gov.np    वेबसाईट : www.dri.gov.np