नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

" निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

महानिर्देशकज्यूहरु


नाम श्री लोक मान सिंह कार्की
कार्य अवधी २०५०/०५/२५ देखि २०५१/०६/१६ सम्म
ईमेल
नाम श्री तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली
कार्य अवधी २०५१/११/०३ देखि २०५२/०६/१० सम्म
ईमेल
नाम श्री नुतनराज श्रेष्ठ
कार्य अवधी २०५२/०६/११ देखि २०५३/०३/११ सम्म
ईमेल
नाम श्री टिकादत्त निरौला
कार्य अवधी २०५३/०३/१० देखि २०५४/०३/०२ सम्म
ईमेल
नाम श्री तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली
कार्य अवधी २०५४/०३/०३ देखि २०५८/०५/२५ सम्म
ईमेल
नाम श्री दिप वस्न्यात
कार्य अवधी २०५८/०५/२८ देखि २०६१/०४/२६ सम्म
ईमेल
नाम श्री माधव प्रसाद ढकाल
कार्य अवधी २०६१/०४/२८ देखि २०६२/०८/१२ सम्म
ईमेल
नाम श्री केशव प्रसाद भट्टराई
कार्य अवधी २०६२/१२/२८ देखि २०६४/०४/२८ सम्म
ईमेल
नाम श्री आत्माराम पाण्डे
कार्य अवधी २०६४/०४/२८ देखि २०६५/०६/१३ सम्म
ईमेल
नाम श्री टंकमणी शर्मा
कार्य अवधी २०६५/०६/१५ देखि २०६६/०६/३१ सम्म
ईमेल
नाम श्री महेश प्रसाद दहाल
कार्य अवधी २०६६/०७/०१ देखि २०६७/१२/१३ सम्म
ईमेल
नाम श्री शान्त बहादुर श्रेष्ठ
कार्य अवधी २०६७/१२/१३ देखि २०६९/०१/१० सम्म
ईमेल
नाम श्री जन्म जय रेग्मी
कार्य अवधी २०६९/०१/१३ देखि २०६९/१२/२८ सम्म
ईमेल
नाम श्री खुम राज पुञ्जाली
कार्य अवधी २०६९/१२/२९ देखि २०७१/०४/२९ सम्म
ईमेल
नाम श्री बाल कृष्ण घिमिरे
कार्य अवधी २०७१/०५/३१ देखि २०७२/०५/३० सम्म
ईमेल
नाम श्री रामशरण चिमोरिया
कार्य अवधी २०७२/०५/३० देखि २०७२/१०/१४ सम्म
ईमेल
नाम श्री निर्मलहरि अधिकारी
कार्य अवधी २०७२/१०/०८ देखि २०७३/११/०८ सम्म
ईमेल
नाम रामकृष्ण सुवेदी
कार्य अवधी २०७३/११/१२ देखि २०७४/०४/२५ सम्म
ईमेल
नाम भूपाल बराल
कार्य अवधी २०७४/०५/०१ देखि २०७५/०१/२८
ईमेल
नाम दीर्घराज मैनाली
कार्य अवधी २०७५/०२/०७..............
ईमेल