नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

"जनतालाई सम्मान र सेवा: सुशासनलाई टेवा"

विभागको सोच

विभागको दीर्घकालिन सोच देहाय बमोजिम रहेको छ:

"आर्थिक अपराध मुक्त क्षेत्र र राजस्व अभिवृद्धिको वातावरण
    उच्च, फराकिलो एवं दिगो अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान ।"