नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

" निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

विभागको सोच

विभागको दीर्घकालिन सोच देहाय बमोजिम रहेको छ:

"आर्थिक अपराध मुक्त क्षेत्र र राजस्व अभिवृद्धिको वातावरण
    उच्च, फराकिलो एवं दिगो अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान ।"