नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

भुक्तानीका लागी प्राप्त बिलहरूको सार्बजनिकीकरण

क्र.सं.

विवरण

बजेट शिर्षक

खर्च शिर्षक

खरिद प्रकृया

प्यान नं.

भुक्तानी

बिल मिति

रकम

कैफियत

Upload Time

विवरण उपलब्ध छैन ।