नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

" निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

भुक्तानीका लागी प्राप्त बिलहरूको सार्बजनिकीकरण

क्र.सं.

विवरण

बजेट शिर्षक

खर्च शिर्षक

खरिद प्रकृया

प्यान नं.

भुक्तानी

बिल मिति

रकम

कैफियत

Upload Time

विवरण उपलब्ध छैन ।